Projectes
Desdoblament de la Carretera de Castelló d’Empúries

Execució de les obres de millora general, corresponents al desdoblament de la Ctra. C-260, PK 32+300 al PK 35+000. Tram: de Vila-sacra a Castelló d’Empúries.

Promotor: GISA
Població: Castelló d’Empúries

desdoblament-castello-empuries
Admin