Projectes
Urbanització Fontbona, a Llagostera

Treballs d’urbanització del sector Fontbona, del TM de Llagostera, consistents en l’enderroc dels elements d’urbanització existents en mal estat, la renovació de les xarxes de serveis, l’enjardinament de les zones verdes i el soterrament o desviació de xarxes de serveis.

Promotor: Junta de Compensació
Població: Llagostera

Urbanització Fontbona, a Llagostera-2
Admin