Projectes
Urbanització de l’entorn del complex esportiu Les Oliveres, a Santa Coloma de Gramenet

Urbanització de l’entorn del nou Complex Esportiu de Les Oliveres, adaptant-ne les solucions de l’estat actual de l’obra i a la necessitat de reperfilat de la muntanya realitzat en la fase prèvia d’estructura. S’incorpora un recorregut adaptat per millorar la mobilitat del barri, que connecta el Passatge Tarragona amb la Ctra. de la Font de l’Alzina, amb la creació d’una plaça pública a la coberta de l’edifici que dóna accés a l’escola bressol, el bar i al Complex Esportiu en un nivell inferior.

Promotor: Aj. Santa Coloma Gramenet
Població: Santa Coloma Gramenet

Ampliació Complex Esportiu Les Oliveres, 1ª fase, a Santa Coloma de Gramanet.
Admin