Projectes
Travessera de Cornellà de Terri

Treballs de millora i condicionament de la travessera de Cornellà de Terri, Ctra. C150a, del PK 12+630 al PK 13+105.

Promotor: GISA
Població: Cornellà de Terri

Travesia de Cornellà de Terri, Girona. Xavier Alsina SA
Admin