Projectes
Seguiment de l’obra pg. Cipsela

Dia 02/11/2016:

Inici de les obres del passeig de Cipsela de Llafranc.

Dia 03/11/2016:

S’ha procedit a la senyalització i tall dels carrers per poder començar les obres i s’ha començat a enderrocar la part de la plaça Promotori fins al Port.

Dia 08/11/2016:

Inici dels treballs de sanejament.

Dia 14/11/2016:

Es comencen a enderrocar els paviments del tram del C/Pere Pascuet a la Plaça Promontori.

Continuen les feines de sanejament residual.

Dia 24/11/2016:

Es comencen els enderrocs per formar les instal.lacions a la vorera, des del Port fins a la Plaça Promontori.

Es preveu l’extracció de les cobertes i estructures per passat Festes de Nadal.

Dia 31/01/2017:

S’han demolit les marquesines i s’han tret les cobertes del sanejament.

Han finalitzat els treballs de micropilotatge per fer estructures de plataformes de les rampes d’accés a la platja.

S’han fet les instal.lacions de tubs d’aigua del port a Plaça Promontori i es continua fins l’Hotel Terramar.

S’està executant la xarxa de Telefònica del port a la Plaça Promontori, on es va conectar el servei existent per la part alta de la plaça.

En breu es començaran a fer les caixes de subbases.

 

 

 

 

Per qualsevol consulta o suggeriment: comercial@xalsina.com

Admin