Projectes
Rotonda a Lloret de Mar

Treballs de millora local, consistents en la construcció de rotonda i ordenació d’accessos a la carretera GI-682, del PK 8+170 al PK 8+500, a Lloret de Mar.

Promotor: GISA
Població: Lloret de Mar

Rotonda a Lloret de Mar. Xavier Alsina SA
Admin