Projectes
Urbanització Pla Parcial d’ordenació industrial del Sr.Llorenç, a Cadaqués

Urbanització de la zona industrial del Pla d’en Llorenç de Cadaqués, 1ª fase.

Promotor: Ajuntament de Cadaqués
Població: Cadaqués

Urbanització Pla Parcial d'ordenació industrial del Sr.Llorenç, a Cadaqués
Admin