Projectes
Pavelló doble poliesportiu a Sant Pere Pescador

Construcció del nou pavelló poliesportiu de Sant Pere Pescador, situat entre els carrers Escoles i Nord de la població, dins una zona destinada a equipaments públics.

Promotor: Aj. de Sant Pere Pescador
Població: Sant Pere Pescador

Pavelló doble poliesportiu a Sant Pere Pescador. Xavier Alsina SA
Admin