Projectes
Obres de reforma de l’Institut Narcís Xifra, de Girona.

Reforma de les aules de ciències i tecnologia, a l’Institut Narcís Xifra, de Girona.

Promotor: privat.

Situació: Girona.

Admin