Projectes
Obra de fàbrica a Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona).

Millora del tram de la carretera BV-1435 a l’alçada del Pk 11+500, situat sobre el torrent de Can Baró al terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana, eixamplant i millorant el revolt de petit radi i amplada insuficient en aquest punt. Per realitzar l’eixamplament de la carretera sobre el torrent es construeix una obra de fàbrica sobre el torrent de Can Baró, substituint l’existent en aquest punt. En la resta del tram s’aprofita l’eixamplament de la carretera per ampliar i millorar la urbanització de l’entorn. Addicionalment es preveu construir una vorera de 90cm al marge esquerra de la carretera des de l’enllaç de La Sagrera al Pk 11+800. sobre el Torrent de Can Baró, al Terme Municipal de Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona).

Promotor: Diputació de Barcelona

Població: Santa Eulàlia de Ronçana

 

094309
Admin