Projectes
Urbanització P.I. Mas Pla, de Fornells de la Selva

Urbanització del Polígon Industrial Mas Pla, de Fornells de la Selva, per la construcció de naus industrials.

Promotor: Aj. Fornells de la Selva
Població: Fornells de la Selva

Mas Plà. Fornells de la Selva
Admin