Projectes
Habitatge unifamiliar aïllat a Cassà de la Selva (Girona)

Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, format per planta soterrani, planta baixa i mitja planta pis, amb una superfície total construïda de 575m2, juntament amb la urbanització exterior, la construcció de piscina i tancament ornamental del perímetre de la parcel.la.

Promotor: Privat.

Població: Cassà de la Selva

 

 

Admin