Projectes
Equipament industrial del sector ramader, a Aiguaviva

Construcció d’una nova vaqueria, formada per dues naus que albergaran vaques de reproducció, una sala de munyir, un magatzem d’alimentació, una fossa sèptica i un dipòsit de purins, situada a la població d’Aiguaviva.

Promotor: Privat
Població: Aiguaviva

Equipament industrial del sector ramader, a Aiguaviva
Admin