Projectes
Formació de cuina central a nau d’indústria alimentària, situada a Mataró (Barcelona).

Reforma i ampliació de la nau emplaçada al TM de Mataró, per tal d’adaptar-la a les necessitats i requeriments propis d’una indústria alimentària; una cuina industrial.

L’obra inclou treballs d’enderroc, de reforma i d’ampliació de la nau:

S’enderrocaran les marquesines perimetrals de l’edificació i el paviment interior de la nau.

S’acondicionarà i es reformarà la planta baixa de la nau existent, de 1.971,68 m2 de superfície construïda, per tal d’implantar-hi l’activitat d’elaboració de plats preparats. S’instal·laran tres línies: una primera dedicada als plats cuinats, una segona als plats frescos i la tercera als elaborats carnis.

La nau es distribuirà en diverses dependències, destinades a recepció / expedició, cambres, sales blanques, cuines, etc., pròpies de l’activitat d’una cuina central.

Les tasques d’ampliació constaran de 972,88 m2 de superfície construïda total, corresponents 762,94 m2 a la planta baixa i 209,94 m2 a la planta pis. Es destinaran a serveis auxiliars de l’activitat: a la planta baixa: vestuaris, local d’instal.lacions, l’EDAR, el local de residus, zona de pasteurització, cambres de congelació i magatzem d’envasos. A la planta pis: oficina tècnica, laboratori i menjador.

Promotor: Privat.

Situació: Mataró.

Admin