Projectes
Eixamplament pont (Sant Pol de Mar)

Eixamplament del pont sobre la riera de Sant Pol, a la Carretera B-603. T.M. Sant Pol de Mar.

Millora de l’accessibilitat dels vianants al pont sobre la riera de Sant Pol, a la Ctra. B-603, mitjançant l’eixamplament de les dues voreres i l’increment de la calçada. D’aquesta manera, s’assoliran voreres de 1,5m d’ample i la calçada de 7m (dos carrils de 3,5m).

Millora de l’accés del vial municipal que dóna accés al poliesportiu municipal, amb l’eixamplament de l’accés en aquest punt, millorant el radi de gir del mateix.

Promotor: Diputació de Barcelona.

Situació: Sant Pol de Mar (Barcelona).

 

Admin