Projectes
Eixamplament i reforç de la C-25 (Riudellots de la Selva – Campllong)

Les obres consisteixen en l’eixamplament  i reforç del ferm de la Carretera C-25, entre els PK 240+100 al 242+000, en el tram situat entre Riudellots de la Selva i Campllong (des del Camí de la Font a la rotonda d’accés al nucli urbà de Campllong).

L’actuació també comprendrà les millores dels aspectes relatius a la seguretat vial, la millora de la regularitat de la plataforma i la mobilitat tant de vehicles com de persones.

Promotor: INFRAESTRUCTURES.

Població: Riudellots de la Selva – Campllong (Girona)

 

Admin