Projectes
Construcció de l’edifici de serveis i atenció al públic del Castell de Montsoriu (Arbúcies).

Construcció d’un nou edifici de serveis, accollida i atenció al públic del Castell de Montsoriu.

L’edifici ocupa una superfície d’uns 60m2, amb dues zones ben diferenciades: la d’atenció al públic i la de serveis, amb dos accessos diferents perquè puguin funcionar independentment, però connectats internament.

L’edifici aprofita la forma irregular del traçat de la muralla del recinte Jussà per adossar-se a una part d’ella i remarcar la zona d’acollida i entrada al recinte superior. És un edifici compacte de dimensions reduïdes que queda reclòs per sota de la muralla, amb una coberta uniforme.

El Castell de Montsoriu, està considerat monument nacional BCIN, amb núm. de registre R.I.51.6066.

Promotor: Consell Comarcal de la Selva.

Situació: Arbúcies

 

Montsuriu Xavier Alsina1
Admin