Projectes
Compromisos

QUALITAT:

L’objectiu prioritari de l’empresa és assolir la màxima qualitat en totes i cadascuna de les obres que es realitzen, mitjançant processos estratègics i de suport que garanteixen la millora contínua, satisfent així les necessitats del client.

Es fomenta el treball basat en els principis de la Qualitat mitjançant un adequat pla de formació, educació i motivació i mitjançant un acurat Programa de Punts d’Inspecció.

La nostra gran voluntat per seguir creixent, basant-nos en la Qualitat de les nostres actuacions i de l’experiència avalada de tot el nostre personal, ens ha permès ampliar l’àmbit de treball donant-nos a conèixer a la resta del territori de Catalunya.

Com a garantia del nostre compromís, tenim implantat un Sistema de Qualitat basat en la Normativa Europea UNE-EN-ISO 9001:2008, certificat des de l’any 2005.

MEDIAMBIENT:

Tenim un sòlid i respectuós compromís amb el Medi Ambient, treballant de valent per a assegurar la preservació del medi on actuem.

L’estudi personalitzat de cada obra, la segregació de residus segons tipologia, la formació permanent tant del personal propi com el subcontractat, la utilització de les pautes de bones pràctiques ambientals, entre d’altres actuacions, ens permeten treballar segons uns criteris ambientalment sostenibles.

Com a garantia del nostre compromís, tenim implantat un sistema mediambiental basat en la Normativa Europea UNE-EN ISO 14001:2004, certificat des de l’any 2010.

 SEGURETAT EN EL TREBALL:

Procurem per la prevenció dels danys i del deteriorament de la salut dels nostres treballadors, així com dels treballadors dels nostres subcontractistes. En aquest sentit tenim implantat un sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals des de l’any 2000.

La nostra política en matèria de prevenció fomenta la millora continua i el rendiment de la gestió de la Seguretat i Salut en el Treball amb el compromís de disminuir al màxim l’índex d’accidentabilitat.

Els nostres principis bàsics resideixen en els següents punts:

  • Programar la formació i informació en matèria de seguretat que sigui necessària en cada moment.
  • Disposar d’una Planificació de l’Activitat Preventiva integrada a totes les activitats de l’empresa i que afecti a tots els departaments.
  • Facilitar els recursos necessàries per tal de garantir la seguretat en cadascun dels llocs de treball existents.
  • Alimentar-nos dels resultats en investigacions d’incidents i accidents per tal de saber-ne els motius i així poder-los evitar en un futur.
  • Complir amb tots els requisits legals que afectin al nostre sector.

RECICLATGE:

Fruit del nostre esforç i voluntat per a la minimització de l’impacte ambiental a les nostres obres, Xavier Alsina, S.A. està inscrit al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya per a l’activitat de PLANTA DE RECICLATGE d’enderrocs i runes de la construcció i excavació. Comptem amb el Codi de Gestor Autoritzat número  E-1135.09.

Admin