Projectes
Centro de Educación Infantil y Primaria “Els Castanyers”, en Viladrau (Gerona).

Construcció del nou CEIP Els Castanyers, per assolir un programa de necessitats d’un centre d’educació de 7 unitats, a Viladrau.

Promotor: Ajuntament de Viladrau
Població: Viladrau

CEIP Els Castanyers de Viladrau. Xavier Alsina SA
Admin