Projectes
Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès

Obres d’acabats i d’instal.lacions del pavelló polivalent de Ripoll.

Promotor: Ajuntament de Ripoll
Població: Ripoll

Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès-3
Admin