Projectes

Rehabilitació
"Restauració del Palau de l'Abat, a Vila-sacra."

Restauració del Palau de l’Abat, a Vila-sacra.

"Adequació de coberta al CCEN de Viladrau."

Adequació de coberta al CCEN de Viladrau.

"Rehabilitació de l’interior del Pavelló de Ntra. Sra. De la Mercè, de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)."

Rehabilitació de l’interior del Pavelló de Ntra. Sra. De la Mercè, de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona).

"Rehabilitació de l'antiga casa consistorial, a Campllong."

Rehabilitació de l’antiga casa consistorial, a Campllong.

"Rehabilitació de la Sitja de Fornells de la Selva"

Rehabilitació de la Sitja de Fornells de la Selva

Admin