Projectes

Edificació
"Instal.lacions industrials a Llagostera"

Instal.lacions industrials a Llagostera

"Equipament industrial del sector ramader, a Aiguaviva"

Equipament industrial del sector ramader, a Aiguaviva

"Estació de Serveis a Biure d'Empordà"

Estació de Serveis a Biure d’Empordà

"Naus industrials adossades a Campllong"

Naus industrials adossades a Campllong

"Deixalleria Municipal a Llançà"

Deixalleria Municipal a Llançà

"Planta per a la fabricació de morters i formigó, a Campllong"

Planta per a la fabricació de morters i formigó, a Campllong

"Habitatge unifamiliar a Girona"

Habitatge unifamiliar a Girona

"Habitatge unifamiliar a Girona"

Habitatge unifamiliar a Girona

"Habitatge aïllat a Cassà de la Selva"

Habitatge aïllat a Cassà de la Selva

"Habitatge aïllat a Cassà de la Selva"

Habitatge aïllat a Cassà de la Selva

"Construcció de bloc de pisos"

Construcció de bloc de pisos

"Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès"

Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès

"Tancament i coberta de la pista poliesportiva de Riells i Viabrea (Fase 1 i 2)."

Tancament i coberta de la pista poliesportiva de Riells i Viabrea (Fase 1 i 2).

"Pavelló doble poliesportiu a Sant Pere Pescador"

Pavelló doble poliesportiu a Sant Pere Pescador

"Pista esportiva polivalent, 1ª fase, a Cervià de Ter."

Pista esportiva polivalent, 1ª fase, a Cervià de Ter.

Admin