Projectes
Carril bicicleta a Trav. de Gràcia (Barcelona)

Implantació d’un carril bicicleta bidireccional al costat esquerre del sentit de circulació de vehicles, a diversos carrers de Travessera de Gràcia, de la Marina i de Cartagena, els quals es connectaran entre ells i amb la zona 30 de circulació del barri de Gràcia, i els carrils bicicleta existents al Passeig de Sant Joan, carrer de Consell de Cent, Avinguda Diagonal, carrer de Provença i Av. Gaudí.

Els carrers on s’ha actuat:

– TRAVESSERA DE GRÀCIA, entre els carrers de Bailèn i de Cartagena.

– CARRER DE LA MARINA, entre l’avinguda Diagonal i la Travessera de Gràcia.

– CARRER DE CARTAGENA, entre el carrer del Consell de Cent i la Travessera de Gràcia.

La longitud total del carril és de 3.947 ml.

Promotor: BIMSA.

Situació: Barcelona.

 

principal
Admin