Projectes
Camp de Futbol Torre Romeu, a Sabadell (Barcelona).

Remodelació i pavimentació amb gespa artificial del Camp de Futbol de Torre Romeu a Sabadell (Barcelona).

Promotor: Ajuntament de Sabadell

Població: Sabadell.

 

094303
Admin