Projectes
Ampliació del magatzem municipal, situat al Carrer Mestral, núm. 4, de Vilamalla (Girona).

Ampliació de l’actual magatzem municipal existent, la qual consistirà amb la construcció d’un nou local d’una sola planta de 430,27m2, adossat per la façana est de l’existent.

Promotor: Ajuntament de Vilamalla.

Situació: Vilamalla.

Admin