Projectes
Ampliació de nau industrial del sector càrnic a Olot

Ampliació i millores tecnològiques d’un escorxador de porcí de capacitat industrial, amb sala d’especejament de caps i triperia annexes, a Olot (la Garrotxa)

Promotor: Privat
Població: Olot

Ampliació de nau industrial del sector càrnic a Olot. Xavier Alsina SA
Admin