Projectes
Adjudicació d’obra de rehabilitació de masia, a Llagostera (Girona)

Rehabilitació d’una masia situada a Llagostera, per destinar-la a allotjament rural.

Actuament l’edificació es troba en mal estat de conservació, en runes. Es tracta d’una masia de tres crugies amb el carener perpendicular a la façana. Formada per planta baixa i planta pis. La superfície construïda de l’edifici reformat serà d’uns 1.000m2.

Promotor: privat.

Situació: Llagostera (Girona).

 

Admin