Projectes
Adjudicació de les obres d’urbanització del nou cementiri d’Aiguaviva (Girona).

Redistribució interna del recinte: redistribució dels nínxols; creació d’una gran zona central verda, recuperant l’estat inicial de la topografia originària a la zona sud i respectant part del bosquet interior i l’arbrat. Realització d’un itinerari rodat per a vehicles a l’interior del recinte; construccions de rampes als caminets, accessibles a tots els llocs i millora de l’accés a la part nord des del bosc existent, recuperant la zona d’esbarjo i aparcament a l’entrada gran del sud, al costat de l’edifici semicircular dels serveis. Les obres deixaran el recinte preparat amb previsió d’un possible creixement, per ampliacions futures.

Promotor: Ajuntament d’Aiguaviva.

Població: Aiguaviva.

Admin