Projectes
Adjudicació de les obres d’urbanització del Carrer Avellaners, 2ª fase, a Fornells de la Selva (Girona).

Obres de pavimentació que resten per executar del carrer Avellaners, amb els serveis municipals (sanejament plujanes i enllumenat públic), per tal de deixar configurada tota la traça del carrer segons la normativa urbanística, dins del conjunt d’obres i treballs previstos en el Projecte general d’urbanització del carrer avellaners que inclou la realització de tots els serveis fins a la urbanització completa del vial.

Promotor: Ajuntament de Fornells de la Selva.

Població: Fornells de la Selva.

Admin