Projectes
Adjudicació de les obres d’urbanització del Camí de les Pungoles, a Sant Pere de Vilamajor (Barcelona).

El Camí de Les Pungoles representa l’accés a l’urbanització de Les Pungoles des de la carretera BP-5107, al terme municipal de Sant Pere de Vilamajor (Barcelona).

Es preveu realitzar treballs d’execució del clavegueram, adequació de la base, execució de la cuneta i vorada, adequació de la base, execució de la cuneta i vorada, aplicación de capa de 7cm de gruix amb MBC tipus G20 amb àrid granític, i capa de rodadura de 2cm de gruix amb MBC tipus D-12 amb àrid granític.

Promotor: Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.

Població: Sant Pere de Vilamajor.

Admin