Projectes
Adjudicació de les obres de reurbanització del C/ Barcelona i connexió amb Passeig Marítim, a Llançà (Girona).

Es preveu la formació d’una vorera realitzada al cantó de mar del carrer Barcelona de 4,45 m d’amplada sobre el mateix paviment preexistent. A la part del pont de la riera de Valleta s’ampliarà la vorera actual fins a 4,00 m d’amplada,i es connectarà amb el pàrquing de la riera amb la formació d’un pas de zebra. Pavimentació del carrer que connecta amb el passeig marítim.

Promotor: Ajuntament de Llançà.

Població: Llançà.

Admin