Projectes
Reforç estructural i canvi de coberta del Pavelló Poliesportiu de Malgrat de Mar (Barcelona).

Reforç estructural i canvi de coberta del Pavelló poliesportiu , situat a l’Avinguda Tarragona del municipi de Malgrat de Mar.

Es tracta d’un pavelló a quatre vents, de 2.045m2 de superfície construïda.

La coberta objecte del projecte actualment és un element cilíndric que té pendent cap a les dues façanes llargues (est-oest). Es tracta d’una coberta lleugera d’estructura metàl·lica i acabat amb plaques de fibrociment. En el sentit longitudinal hi ha dues tires de plaques de policarbonat concebudes com a lluernaris que amb el temps han perdut la seva funcionalitat.

A sota de l’estructura metàl·lica trobem un fals sostre de planxes de poliestirè expandit amb un entramat vist i sota d’aquest hi ha una xarxa de protecció del mateix.

Es preveu l’eliminació de tot el recobriment de fibrociment per a substituir-lo per un nou material que alhora incorpori un material termo-acústic, per altra part es garantirà la seguretat estructural de la mateixa reforçant els punts que no compleixin amb els valors sol·licitats de càlcul.

Promotor: Ajuntament de Malgrat de Mar.

Població: Malgrat de Mar.

 

Coberta Malgrat Xavier  Alsina
Admin