Projectes
Adjudicació de les obres de construcció de rotonda i zona d’aparcament a l’accés sud, a l’Escala (Girona).

La zona d’actuació s’ubica a la cruïlla del C/ del Puig amb C/ dels Regs.

Adequació de parcel·la per al seu ús com a aparcament.

Millora de la seguretat viària mitjançant la construcció d’una rotonda a la confluència dels carrers dels Recs i del Puig, a l’Escala i l’increment de l’espai d’aparcament per a turismes.

La millora de la seguretat no solament incideix en la circulació de vehicles sinó que també ho fa sobre la dels vianants, ja que amb el nou disseny de les voreres es redueixen les longituds dels passos de vianants i se simplifiquen els creuaments entre vehicles i vianants.

Promotor: Ajuntament de l’Escala.

Població: l’Escala

Admin