Projectes
Adjudicació de les obres d’ampliació del Teatre Principal d’Arenys de Mar (Barcelona).

Ampliació del Teatre Principal d’Arenys de Mar amb, una espatlla de l’escenari, magatzem i taller per creació d’escenografies, espai d’assaig i una sala polivalent; en un solar annexa pel lateral nord a l’actual edifici del teatre, amb façana al carrer de l’Església, núm. 49 del municipi d’Arenys de Mar, comarca del Maresme. En el solar, actualment hi ha una edificació, de la qual es preveu el seu enderroc, segons projecte redactat pel mateix arquitecte.

Promotor:Ajuntament Arenys de Mar.

Població: Arenys de Mar.

Admin