Projectes
Adequació de local per a oficines municipals, a Figueres.

Adequació de local (550m2), situat al C/ Sant Pau, núm. 39, de Figueres, per a oficines administratives municipals.

Promotor: Ajuntament de Figueres.

Situació: Figueres (Girona)

 

Admin